Persoonsbeveiliging

Iedereen kan door zijn of haar achtergrond als kwetsbaar worden gezien.

Persoonsbeveiliging houdt echter meer in dan alleen mankracht, mankracht is slechts een onderdeel van deze dienst. Bepalend voor de situatie en dreiging wordt er een beveiligingsplan opgesteld op basis van een uitgebreide risicoanalyse van uw woon- en/of werkomgeving. Dit zal resulteren in een advies om de veiligheid te kunnen waarborgen, uiteraard met in achtneming van de persoonlijke wensen.

Wegens de gevoeligheid van deze dienst tonen wij geen referenties. Bij serieuze interesse zijn referenties opvraagbaar.

Persoonsbeveiliging kan 24/7 plaatsvinden.