Objectbewaking

Objectbeveiliging kent diverse taken zoals; receptiediensten, portiers diensten, brand- en sluit rondes en visitatie. Elite International zorgt er voor dat het een sluitend geheel vormt, hierdoor ontstaat er een totale beveiliging.

Brand- en sluitronde
Tijdens en aan het eind van een werkdag maakt de beveiligingsmedewerker een ronde door het gebouw en over het terrein, kijkt of alle deuren en ramen gesloten zijn.

Visitatie
Het doorzoeken van tassen en voertuigen voorkomt derving en bewijst dat u de beveiliging serieus neemt. Op de integriteit en professionaliteit van onze medewerkers kunt u vertrouwen.

Portiers dienst
Vanuit een loge of aan een balie, aan het begin van uw bedrijfsterrein, zorgen de beveiligingsmedewerkers dat ongewenste bezoekers het terrein niet betreden. Als niet iedereen uw pand mag betreden, kan de beveiligingsmedewerker, naast elektronische beveiliging, een passende oplossing zijn.

Onze objectbeveiligers houden toezicht op de veiligheidsaspecten van het gebouw en zijn continue alert op calamiteiten en onregelmatigheden. Elite houdt zich, afhankelijk van de eisen, bezig met de volgende kerntaken.

  • Service / gastvrijheid
  • Het verrichten van toegangs- en uitgangcontroles op zowel voertuigen, personen en goederen.
  • Sleutel registratie
  • Het preventief controleren van de veiligheidsaspecten op het object
  • Brandveiligheid
  • Visitatie

Receptiedienst
Een receptiemedewerker is zeer bepalend voor de indruk van een bedrijf, hij of zij is immers het visitekaartje en eerste aanspreekpunt voor de gasten en medewerkers van het bedrijf.

De receptiemedewerkers van Elite zijn representatief en staan voor professionaliteit en servicegerichtheid. Zij dragen er zorg voor dat uw gasten en medewerkers op een vriendelijke en nette manier geholpen worden.

Onze receptiemedewerkers beschikken over goede communicatieve vaardigheden en gaan te werk met de juiste kennis van zaken. Zij dragen zorg voor het doorverbinden van de telefoon en nemen boodschappen aan op de momenten dat u niet aanwezig bent.